03 June 2017
Kelulusan Mikha Tambayong dan Raya Kohandi
Kelulusan Mikha Tambayong dan Raya Kohandi